Fotograf: Asim Mahmood
Optiker Kari Simensen| Aldring av synet| Kontakt

Til startsiden

Til startsiden

Også øyet kan få en sykdom

Sykdommer

Mange kjenner til faresignalene når det gjelder kreft og hjerte- og karsykdommer og vet hvordan man skal forebygge slike sykdommer. Øynene tar vi dessverre for gitt, vi tenker ikke over at de også kan rammes av sjukdommer som kan snu opp ned på livet vårt.


Når kontrollerte du synet hos en fagperson sist? Hvor mye kjenner du til tegn på aldersforandringer i øyet? Kjenner du til om dine foreldre, eller søsken, lider av øyesykdommer? Det er mange aldersrelaterte øyesykdommer som er arvelige.

Se også www.altomsyn.no

Aldersrelatert macula degenerasjon

Foto: Norges Blindeforbund
Aldersrelatert Macula Degenerasjon

Pek på bildet for å se synsinntrykket ved AMD

Aldersrelatert macula degenerasjoner (tørr eller våt AMD, eller "forkalkning") er en netthinnesykdom der området for skarpsyn er svekket. AMD er den vanligste årsak til sterk synshenning hos personer over 50 år.
Laserbehandling (fotodynamisk terapi) hjelper en del personer med våt AMD. Det er viktig å få hjelp raskt, for denne behandlingen kan ikke "reparere" synet som er tapt, kun bremse sykdomsutviklingen.
DERFOR: Kontroller øynene regelmessig selv om du ikke er yrkesaktiv lenger!

Glaukom (grønn stær)

Foto: Norges Blindeforbund
Glaukom

Pek på bildet for å se synsinntrykket ved Glaukom

Glaucom, eller grønn stær, er en snikende øyesykdom. Selve synsnerven blir ødelagt pg av for høyt trykk inne i øyet, og betydelige skader i synsfeltet kan oppstå. Du behøver ikke merker noe til denne øyesykdommen før skadene på synsfeltet allerede er der. Glaucom er arvelig, så har du foreldre eller søsken med glaucom skal du kontrollere øyetrykket regelmessig fra du er ca 45 år. DERFOR: kontroller øynene regelmessig selv om du ikke merker forandringer på synet ditt!

Diabetes retinopati

Foto: Norges Blindeforbund
Diabetes retinopati

Pek på bildet for å se synsinntrykket ved diabetes retinopati

Diabetes retinopati er en sykdom i øyets netthinne pga diabetes Diabetes er den viktigste enkelårsaken til at personer i yrkesaktiv alder i vestlige land mister synet helt, eller delvis. Forandringene i netthinnen er oftest så gradvis at du meker de ikke før skadene har blitt betydelige,men greier vi å fange opp forandringene tidlig er tilstanden som oftest moderat og eventuell behandling enklere. Her som ved AMD skal behandlingene hindre forverring og vil nødvendigvis ikke bedre synet.
DERFOR: årlige øyenundersøkelse er viktig for diabetikere!

Hjerneslag

Foto: Norges Blindeforbund
Hjerneslag

Pek på bildet for å se synsinntrykket etter hjerneslag

Norge rammes ca 15000 mennesker av hjerneslag årlig. Over 60% av disse opplever ulike synsforstyrrelser som gir lese- og orienteringsvansker. Det vanligste synsproblemet etter slag er synsfelt-utfall som rammer evnen til å se til en av sidene. Utfallene kan også være i øvre eller nedre hjørne av synsfeltet. Andre synsvansker kan være svekket øyemotorrikk, dobbeltsyn, lysømfindtlighet, og tørre/såre øyne.Synsforstyrrelser etter hjerneslag avdekkes i liten grad og vies ikke mye oppmerksomhet i rehabiliteringsapparatet. Medisinsk behandling finnes ikke, men målrettet synstrening kan imidlertid ha effekt.
DERFOR: har du hatt hjerneslag så få synsevnen din evaluert!

Se også www.altomsyn.no

 
Design: Spindelvev web-design